СТАНИЧНИЙ ПРОВІДСтанична Радa

Головапл. сен. Мира Ганкевич, Бурх.mira.hankewycz@plastnyc.org
Члени
пл. сен. Володимир Корнага, ЛЧ
пл. сен. Андрій Ластовецький, ЛЧ
пл. сен. Оксана Андерсен, ЧХoksana.andersen@plastnyc.org
пл. сен. Олесь Лабунька, ОХalex.labunka@plastnyc.orgСтанична Старшина

Cтаничнaпл. сен. Таля Даниш, СПtalia.danysh@plastnyc.org
1-ий заступникпл. сен. Адам Гапій, ЛЧadam.hapij@plastnyc.org
2-ий заступникпл. сен. Орест Дeкaйлo, ОХorest.dekajlo@plastnyc.org
Протоколярний писарпл. сен. Люба Лабунька, ЧХluba.labunka@plastnyc.org
Kореспонденційний писарТарас Будурович
tarasb@plastnyc.org
Хронікарпл. сен. Христя Ґорська-Макар, ЛМchristine.gorski-makar@plastnyc.org
Cкарбникпл. сен. Ліда Ноланlida.nolan@plastnyc.org
Pеферент членських внесків (УСП, УПС)пл. сен. Анна Ортинська, СПanna.ortynskyj@plastnyc.org
Pеферент колядипл. сен. Тамара Тершаковецьtamara.tershakovec@plastnyc.org
Господар I
Олег Єзерськийoleh.yezerskyy@plastnyc.org
Господар II
Аскольд Хемичaskold.chemych@plastnyc.org


Діловоди


Виховниці ПташатСестрички Юля Требма, Уляна Федоришин

Гніздова 8-го Гнізда УПН(овачок)ст. пл. Діянна Шмериковська, Верх.dianna.shmerykowsky@plastnyc.org
Гніздовий 7-го Гнізда УПН(оваків)ст. пл. Остап Гладун, ВБostap.gladoun@plastnyc.org
Зв'язкова 2-го Куреня УПЮ(начок)ст. пл. Адя Маґун, ЧПadia.magun@plastnyc.org
Зв'язковий 3-го Куреня УПЮ(наків)ст. пл. Павло Темницькийpaul.temnycky@plastnyc.org
Осередковий УСПст. пл. Матей Літепло, ХМmatthew.liteplo@plastnyc.org
Осередкова УПСпл. сен. Адя Федаш, ЧмХ.adia.fedash@plastnyc.orgЛанка Батьків

ГоловаЛідія Волосянко-Гелеванlidija.volosjanko@plastnyc.org
Заступник головипл. сен. Данило Попадинець, Вов.danylo.popadynec@plastnyc.org
ПисарІрина Куликiryna.kulyk@plastnyc.org
СкарбникАнґеліта Ріос-Кобринangelita.kobryn@plastnyc.org