СТАНИЧНИЙ ПРОВІДСтанична Радa

Головапл. сен. Юрко Савицький, ЛЧyurko@aol.com
Члени
пл. сен. Олесь Лабунька, ОХalex.labunka@plastnyc.org
пл. сен. Андрій Ластовецький, ЛЧandrewlast@msn.com
пл. сен. Оксана Андерсен, ЧХoksana.andersen@plastnyc.org
пл. сен. Марко Турчан, ЛЧmturczan@dysania.orgСтанична Старшина

Cтаничнaпл. сен. Таля Даниш, СПtalia.danysh@plastnyc.org
1-ий заступникпл. сен. Адам Гапій, ЛЧadam.hapij@plastnyc.org
2-ий заступникпл. сен. Орест Дeкaйлo, ОХorest.dekajlo@plastnyc.org
Протоколярний писарпл. сен. Люба Лабунька, ЧХluba.labunka@plastnyc.org
Kореспонденційний писарТарас Будурович
tarasb@plastnyc.org
Хронікарпл. сен. Христя Ґорська-Макар, ЛМchristine.gorski-makar@plastnyc.org
Cкарбникпл. сен. Ліда Ноланlida.nolan@plastnyc.org
Pеферент членських внесків (УСП, УПС)пл. сен. Анна Ортинська, СПanna.ortynskyj@plastnyc.org
Pеферент коляди

Господар
пл. сен. Аскольд Хемич, ЛЧaskold.chemych@plastnyc.org
Господар
Олег Єзерськийoleh.yezerskyy@plastnyc.org
Референт ІТ
пл. сен. Тарас Глум, ЛЧtaras.glum@plastnyc.orgДіловоди


Виховниці ПташатСестрички Юля Требма, Уляна Федоришин

Гніздова 8-го Гнізда УПН(овачок)ст. пл. Діянна Шмериковська, Верх.dianna.shmerykowsky@plastnyc.org
Гніздовий 7-го Гнізда УПН(оваків)ст. пл. Остап Гладун, ВБostap.gladoun@plastnyc.org
Зв'язкова 2-го Куреня УПЮ(начок)ст. пл. Ірина Перхалюк
iryna.perkhalyuk@plastnyc.org
Зв'язковий 3-го Куреня УПЮ(наків)ст. пл. Павло Темницькийpaul.temnycky@plastnyc.org
Осередковий УСПст. пл. Адя Маґун, ЧПadia.magun@plastnyc.org
Осередкова УПСпл. сен. Адя Федаш, ЧмХ.adia.fedash@plastnyc.orgЛанка Батьків

ГоловаМар'яна Шпирка
mariana.shpyrka@plastnyc.org
Заступник Головипл. сен. Данило Попадинець, Вов.danylo.popadynec@plastnyc.org
СкарбникАнґеліта Ріос-Кобринangelita.kobryn@plastnyc.org
ПисарГалина Кушикhalyna.kushyk@plastnyc.org